Steenhommels

  • On april 7, 2017 ·
  • By ·
Steenhommels

De steenhommel.

In april kan je weer veel soorten hommels in de tuin tegen komen. De steenhommel is een soort die ook goed vertoeft in een natuurlijke stadstuin.

Koninginnen en mannetjes.

De vrouwtjes steenhommel is te herkennen aan het fel rode achterlijf. Bijna alle hommels die je in april ziet vliegen zijn koninginnen op zoek naar een plek om een nieuw nest te maken. De mannetjes hebben een brede kraag, een gele band om hun voorlijf en een licht gele snuit.

Mannetje Steenhommel

Mannetje Steenhommel

Nesten van steenhommels.

De steenhommel maakt graag nesten in spleten in muren, steenstapels of in zandhopen. Ook tussen zanderige wortels of oude muizennesten kan je ze vinden. Af en toe nestelen ze ook in oude nestjes van vogels. Je kan de steenhommel dus helpen door stapelmuren in de tuin te bouwen.

Voorjaarsvoedsel voor de steenhommel.

Vroeg in het voorjaar zoekt de steenhommel haar voedsel vooral op bloeiende wilgen en klein hoefblad. Ook paardenbloemen worden veel aangedaan.

Hommels zijn vriendelijk.

Hommels zijn net zoals bijen en vlinders belangrijke bestuivers van planten. Hommels kunnen steken, maar dit zullen ze echt alleen doen in uiterste nood, bijvoorbeeld als je er boven op gaat staan. Een hommelnest in de tuin hoeft dus niet verwijderd te worden. Je hoeft niet bang te zijn om aangevallen te worden.

Foto’s afkomstig van Wikimedia Commons.

Bewaren

Bewaren