ACHTER DE REITDIJK

Achter de Reitdijk is een klein nieuwbouwproject in Groningen. Enkele oude voetbalvelden zijn veranderd in twee woonstraten met een klein park daartussen. Mijn taak, in dienst van gemeente Groningen, was het ontwerpen van de openbare ruimte; een klein ecologisch park, de straten en parkeerplaatsen en een fietspad.

In een van de straten hadden de toekomstige bewoners zich georganiseerd als Collectieve Particuliere Opdrachtgever (CPO). Samen huurde zij een architect en landschapsarchitect in om hun huizen en tuinen te ontwerpen. Dit gaf mij ook de mogelijkheid om goed samen te kunnen werken met de bewoners en het ontwerp van de openbare ruimte op hun wensen af te stemmen. Later, toen de andere straat ook bewoond werd, sluiten deze bewoners zich ook aan bij het overleg over het plan.

Op deze manier samen werken met de bewoners is voor mij heel plezierig. De bewoners wensten zelfs te participeren in het aanleggen en onderhouden van een buurtboomgaard. Natuurlijk is niet helemaal alles mogelijk, de bewoners wilde graag het park inplanten met vaste planten ala Piet Oudolf. Dit is helaas iets ambitieuzer dan waar de middelen voor aanwezig waren. Bovendien was een deel van de opdracht het compenseren van verloren groen en ecologie in het park, dus moest er gekozen worden voor een ecologische inrichting. Ik heb daarom gekozen om het park in te richten met inheemse bloeiende kruiden en inheemse heesters.

Enkele hoogtepunten:

  • Een buurtboomgaard geadopteerd door bewoners.
  • Afgestemde beplanting tussen privé tuinen en openbare ruimte.
  • Afgestemde groene afscheidingen tussen privé tuinen en openbare ruimte.
  • De bewoners zijn als groep zeer betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte.
  • De bewoners zijn betrokken bij de lokale ecologie.